Informazout Install Awards

De Informazout Install Awards zijn jaarlijks terugkerende awards die door Informazout worden uitgereikt. Aan deze nominaties zijn prijzen in de vorm van reischeques verbonden. Basiscriteria is dat het moet gaan om een recente state-to-the-art installatie van een hoog rendement mazoutketel al of niet in combinatie met een vorm van hernieuwbare energie. In aanmerking komen installaties die maximaal 2 jaar oud zijn en die volgens de geldende normen en regels werden geïnstalleerd. Het uitgebreide wedstrijdreglement vindt u hier.

Wie kan deelnemen:
MazoutExperts en installateurs die nog geen ME zijn maar een dossier indienen om MazoutExpert te worden. Zij moeten dan wel tot de MazoutExperts zijn toegelaten voordat we de awards kiezen.

De deelnemers dienen een compleet dossier in met alle elementen die wij nodig hebben om de case te kunnen beoordelen. In het inschrijvingsformulier werd hiertoe een handige vragenlijst opgenomen.

Beoordeling van de projecten:
De cases worden beoordeeld door een jury van 5 personen. Dit zal gebeuren op deskundige wijze en volgens bepaalde technische criteria.
De samenstelling van de jury is :
Jurylid/voorzitter: Informazout 
Jurylid/secretaris: Informazout 
Jurylid: Cedicol 
Jurylid: Vinçotte 
Jurylid: Deplasse Studiebureau 

Prijzen:
Voor Nederlandstalige deelnemers :
1 x 2500 € reischeque voor stookolieketel op hoog rendement
1 x 2500 € reischeque voor stookolieketel op hoog rendement + combinatie met hernieuwbare energie
Voor Franstalige deelnemers :
1 x 2500 € reischeque voor stookolieketel op hoog rendement
1 x 2500 € reischeque voor stookolieketel op hoog rendement + combinatie met hernieuwbare energie

Voor de eindklanten (diegene bij wie de winnende installatie werd uitgevoerd) is er eveneens een prijs. Zij winnen elk 1000 liter stookolie.

Deelnemen aan de 'Informazout Install Awards' ?