RDC studie - actualisatie 2012

Actualisatie van RDC studie

In 2012 werd een update van de studie van 2004 uitgevoerd. De conclusies ervan zijn gelijklopend: op basis van deze toekomstige bevoorradingsbronnen en hun rendement alsook van de meest recente marktgegevens van de toestellen zal een vervanging van stookolieketels door aardgasketels de emissies van broeikasgassen niet doen verminderen.

Download hier de actualisatie van de studie