De Belgische bouwsector in 2017 en een vooruitblik op 2018

Ga terug naar het overzicht
Pro

Met kennis van de economische parameters tot en met het derde kwartaal en de vergunningen tot en met juli, kunnen we reeds een voorzichtige blik werpen op het jaar 2017. De Europese economie blijft in de lift. België groeit iets minder hard, niet onlogisch gezien we beter hebben stand gehouden tijdens de crisis. Wel krijgen we goede punten voor het terugdringen van de overheidsschuld. 

Het is echter geen staalblauwe hemel. Hier en daar signaleert Essencia, onze partner voor marktinformatie en -onderzoek binnen de bouwsector, echter ook een paar donkere wolken. Het hoge aantal faillissementen en de verwachting van een stijgende rente bijvoorbeeld. 

Binnen het residentiële segment zijn de gunstige nieuwbouwcijfers nog een uitloop van de extra vergunningen ten gevolge van het aangepaste E-peil.  Toch zijn er in vergelijking met vorig jaar op dit moment 17% minder wooneenheden vergund. 
 

Verwachte vergunde wooneenheden.

Wat betreft opgeleverde woningen voor 2018 blijven de verwachtingen negatief, nl. -5%. Dit uitgaande van een evenwichtige tweede helft van vergunningen in 2017 met een normaal uitval patroon. 2019 zal weer een sterke toename kennen, ten gevolge van verstrenging E-peil en invoering S-peil, waarvan Essencia de exponentiële groei van vergunningen al begin 2018 verwacht. 

Het S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. Het Schil-peil is de vervanger van het K-peil en de netto-energiebehoefte. Voor vergunningen die worden aangevraagd vanaf januari 2018 zal geen K-peil eis meer van toepassing zijn. Dit zal worden vervangen door een S-peil, startend op S31 en geleidelijk verstrengd tot S28 in 2020.  

In dergelijke periodes van veranderende regelgeving zien we dat de verhouding naar type woning en type aanvrager in de bouwaanvragen best anders is. Er tekent zicht dan steeds een boom af van bedrijven en ontwikkelaars die hierop inspelen en in versneld tempo aanvragen gaan indienen. 

Bron : ‘PreviewConstruct, November 2017, Essencia bvba.

Nieuwbouw 5.000€ duurder…maar is dat wel het issue?!

Opiniestuk van Bieke Gepts 
(zaakvoerster en researcher bij Essencia, marketingbureau gespecialiseerd in de bouwsector)

Of het verder verstrengen van de energienormering het juiste middel is om het doel te bereiken, is nog maar de vraag.

Dat we energiezuiniger moeten bouwen, daarover moeten we niet discussiëren. Dat we energiezuiniger kunnen bouwen, is ook geweten. Alleen zal het bouwrecht dan nog meer richting professionals gaan, die door seriële aanpak efficiënter en dus goedkoper kunnen bouwen. Maar een verstrenging brengt altijd een meerkost met zich mee. Hoe efficiënt je het bouwproces ook aanpakt. Dus ... het verwerven van een nieuwbouw zal voor een bepaalde groep mensen hierdoor onbereikbaar worden. En wat dan?

Ons woonbeleid is sterk in verandering. De shift van nieuwbouw naar renovatie is daar een tekenend voorbeeld van. Jonge gezinnen of mensen voor wie een nieuwbouw onbetaalbaar is, kopen een (vaak te duur) oud huis met hun laatste euro's. De idee is om de woning dan stapsgewijs aan te passen volgens hun woondroom en heel misschien volgens de huidige energienormen. Maar daar gaat tijd overheen. Bij veel verbouwingsprojecten is het verhaal vaak hetzelfde:  tussen de OSB of gipsplaten ligt een verdwaalde barbiepop of ander speelgoed, terwijl de kinderen uitkijken naar een eigen kamer en niet langer meer met het hele gezin moeten samenhokken in 3 provisoir opgemaakte kamers omdat de living, helemaal gestript, nog in opbouw is…

Roept de vrouw: Help, mijn man is een klusser?! Nee, integendeel. Er wordt hard gewerkt: overdag op het werk, 's avonds na de uren en in het weekend ganse dagen. Het hele proces neemt meerdere jaren in beslag. Het verbouwingsritme wordt namelijk bepaald door financiën, tijd en ... de zin om steeds weer aan de slag te gaan.

Dus als we een energiezuiniger woonbeleid als doel stellen, moeten we toch kijken welke middelen het doel heiligen. Duurdere nieuwbouw leidt tot meer renovatie en meer dan de helft van die renovaties nemen 3 tot zelfs 10 jaar tijd in beslag. En dan is nog de vraag welk E-peil deze bewoners nastreven en uiteindelijk zullen behalen. We moeten ook durven kijken naar de gezinnen die net omwille van kostprijs gedreven worden naar ‘energielekkende’ woningen. Dus in plaats van de kostprijs van nieuwbouw te verhogen, zou efficiënte en energiebewuste nieuwbouw voor deze mensen juist toegankelijker moeten gemaakt worden. Want of het nu gaat om 5.000 € of 3.000 € of welke meerkost dan ook; dat is niet het issue. Ervoor zorgen dat nieuwbouw niet nog meer onbereikbaar wordt, daar draait het om.

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”