Stookolie is deel van de oplossing

Ga terug naar het overzicht
Pro

De bezorgdheid over het klimaat staat tegenwoordig volop in de kijker. De federale en regionale regeringen sleutelen volop aan plannen om tegen 2030 en 2050 de Europese doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen te halen. Ze kijken aan tegen een driedubbele uitdaging: de itstoot verminderen, de bevoorrading verzekeren en de energie betaalbaar houden voor overheid en burgers.

Ook bij het verwarmen van gebouwen komen broeikasgassen vrij. Stookolie wordt daarbij vaak met de vinger gewezen. Maar is dat terecht? Stookolie is al jaren een betaalbare, veilige en betrouwbare brandstof met bovendien de hoogste calorische waarde in vergelijking met de andere energiedragers. Men zou het haast vergeten.

Stookolie is logische keuze bij renovatieprojecten.
Willem Voets, General Manager Informazout

In België verwarmt één op drie gezinnen zijn woning met stookolie en 50% van de verwarmingsketels is ouder dan 20 jaar. Deze oude ketels vervangen door een condensatieketel op stookolie betekent tot 30% minder energieverbruik en 30% minder impact op het milieu.

Zo betekent de vervanging van een stookolieketel door een gasketel niet noodzakelijk minder broeikasemissies als we rekening houden met de volledige levenscyclus, van ontginning tot eindverbranding. Dat blijkt ook duidelijk uit het onderzoek van studiebureau RDC Environment in 2004 en de update in 2012.

Als het over klimaatverandering gaat, dan wordt meestal gewezen naar CO2 als oorzaak. Dat klopt, maar CO2 is niet het enige broeikasgas waar we als mensheid steeds meer van uitstoten. Een ander broeikasgas waarvan de concentratie sterk toeneemt, is methaan (CH4), het belangrijkste bestandsdeel in aardgas en biogas. Methaan is een heel krachtig broeikasgas en houdt wel 23 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2.

Een stookolie-installatie vervangen door een elektrische oplossing is evenmin een sluitend alternatief. Ook bij de productie van elektriciteit komen immers broeikasgassen vrij. Uit onderzoek blijkt trouwens dat, op basis van de huidige energiemix voor elektriciteitsproductie in België en voor een vergelijkbare CO2-uitstoot, een verwarmingsoplossing met een condenserende stookolieketel en een zonneboiler bijna drie keer goedkoper is dan verwarmen met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Voor een hybride systeem met condensatieketel en warmtepomp ligt de CO2-uitstoot bijna één derde lager dan voor een systeem met één elektrische warmtepomp, en dit voor de helft van het budget.

Het verzoenen van uitstootvermindering, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid is geen eenvoudige opdracht en vraagt de nodige tijd. Daarbij is stookolie noodzakelijk als onderdeel van de oplossing om iedereen een comfortabel en betaalbaar verwarmingssysteem te bieden in de komende decennia.

Wij hebben geen allesomvattende oplossing, maar we bieden de stookoliegebruiker de kans om op zijn eigen ritme bij te dragen aan een koolstofarme wereld.
Willem Voets, General Manager Informazout

Stookolie integreren in een duurzame toekomst zal gebeuren in drie stappen. Op het event “Heating Avenue” op Batibouw gaven we daarover meer uitleg aan verwarmingsinstallateurs en stookolieverdelers. 2019 wordt ook een jaar van politieke transitie. Daarom stelden we een memorandum op waarbij we de rol van stookolieverwarming in de energietransitie toelichten. Daarin zetten we alle troeven van de modernste technologieën op een rijtje. Via deze link kan u onze Memorandum terugvinden.

Koolstofarme brandstoffen om klimaatneutraal te verwarmen

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”