Energie-audit

Vlaams Gewest

Geen gewestelijke premie.

Waals Gewest

Het Waals Gewest biedt vanaf 01/02/2022 een basispremie aan van 150 euro voor een energieaudit in een bestaande woning door een erkende "auditeur logement". Dit bedag kan verhoogd worden tot 900 euro voor de laagste inkomens (≤23.000€). Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website http://energie.wallonie.be

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie aan voor een energie-audit in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premie bedraagt 400 euro voor een individuele woning en 3.000 euro voor elk ander gebouw met een plafond van 50% van de factuur.

Voor meer info kan u terecht op https://renolution.brussels/nl.