Het product mazout

Wat is het verschil tussen gasolie verwarming (voorheen mazout normaal) en gasolie diesel (voorheen mazout extra)?

Gasolie verwarming beantwoordt aan de productspecificaties uit de Belgische norm voor 'verwarmingsgasolie Type B' NBN T 52-716. Het wordt ook genoemd verwarmingsgasolie met laag zwavelgehalte (0,005 %).

Gasolie diesel beantwoordt aan het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2002 en de vernieuwde norm verwarmingsgasolie Type A NBN T 52-716.  Het  wordt ook genoemd verwarmingsgasolie met zeer laag zwavelgehalte (0.001%). Omdat dit type stookolie bijna geen zwavel meer bevat, zijn de SO2-emissies tijdens de verbranding quasi onbestaand.

Sinds 1 januari 2016 is het zwavelgehalte in ‘mazout normaal’ van 1000 ppm (deeltjes per miljoen) naar 50 ppm gedaald. Voor ‘mazout extra’ blijft dit 10 ppm.

Mazout met minder zwavel (50 ppm) heeft meer voordelen.

  1. Lagere milieu-impact door het verminderen van zwavelemissies bij verbranding.
  2. Minder afzettingen in de verwarmingsketel.
  3. Hoger rendement dankzij een efficiëntere en schonere verbranding.

Wist je dat? De zwavel in mazout is een natuurlijke bescherming tegen verontreinigingen bij stockage. Toevoeging van additieven aan het product verzekert een stabiele opslag.
Vraag hierover meer info aan je vertrouwde mazoutleverancier.

Laagzwavelige mazout in de praktijk

  1. Je hoeft niet onmiddellijk op 1/01/2016 over te schakelen. 
  2. Mazout met 1000 ppm zwavel is echter niet langer beschikbaar. Je kan je huidige mazoutvoorraad eerst opgebruiken of probleemloos mengen met de nieuwe laagzwavelige mazout.
  3. Mazout met 50 ppm zwavel kan gebruikt worden voor alle verwarmingstoestellen op mazout. Eventueel moet wel de mazoutpomp opnieuw afgesteld worden.

Kan ik mijn mazoutfactuur gespreid betalen?

Bij mazout hebt u de keuze : of u betaalt uw verwarmingsfactuur contant in één keer, of u kiest ervoor gespreid te betalen. Dankzij een nieuw wettelijk kader bieden steeds meer mazoutverdelers gespreide betaling van uw stookoliefactuur aan. Voor meer info, zie deze link

Waarom is mazout veilig?

We kunnen het niet hard genoeg van de daken schreeuwen: mazout is een vloeibare brandstof die uiterst veilig is. Het ontbrandt niet onder de 55° C en er is geen ontploffingsgevaar bij normale omgevingstemperaturen. Bovendien is het risico op CO-vergiftiging verwaarloosbaar : bij slechte verbranding is de geur waarneembaar en de rook zichtbaar. Meer info vindt u op deze link.

Hoe groot zijn wereldaardolievoorraden?

De (wereld)olievoorraden zijn helemaal nog niet uitgeput. Meer nog, de ramingen worden telkens weer naar boven bijgesteld. Er worden namelijk regelmating nieuwe olievelden ontdekt en nieuwe exploitatietechnieken. Kortom, de rol van mazout is nog lang niet uitgespeeld. Deze brandstof voor de toekomst heeft nog steeds de wind in de zeilen. De wereldolievoorraad bedroeg in 2014 bijna 240.000 miljoen ton. Nog voldoende voorraden dus voor de volgende generatie !

Waarom is verwarmen met mazout een slimme keuze?

Gewoon omdat het een kwestie van gezond verstand is. Mazout is een brandstof die meer voordelen biedt dan je op het eerste gezicht zou denken. Zuinig, comfortabel, veilig, milieubewust en toekomstgericht. Dus als je nog zou twijfelen : de slimme keuze is mazout. En daar zijn goede redenen voor.

Superzuinig : Moderne condenserende verwarmingsketels op stookolie verminderen je verbruik tot 30%, in vergelijking met oude installaties.
Autonomie: Je beschikt zelf over je eigen voorraad energie. Je bepaalt zelf hoe je deze beheert en wanneer je bestelt, op het voor jou meest voordelige moment.
Veiligheid: Mazout is een zeer veilige brandstof : het is niet ontvlambaar onder 55° C en het risico op CO-vergiftiging is bijna onbestaand.
Comfort: Compacte en zeer stille installaties, makkelijk regelbare warmte, bestellen wanneer je het wenst en de mogelijkheid contant of gespreid te betalen : alles in functie van jouw welzijn.
Milieubewust: Nieuwe verwarmingstechnologieën en opslagmogelijkheden, nieuwe groenere brandstofsamenstellingen : mazout trekt duidelijk de groene kaart.
Toekomstgericht: Diepgaand onderzoek om het verbruik nog te verminderen, technieken in combinatie met hernieuwbare energiebronnen en olievoorraden die groter zijn dan aanvankelijk gedacht: mazout heeft nog een mooie toekomst voor zich.

Waar vind ik de evolutie van de mazoutprijzen?

Op de Belgische Petroleum Federatie website vind je een grafiek van de evolutie van de mazoutprijzen.

Klik hier.