Hoogrendementsbeglazing

Vlaams Gewest

Het Vlaamse Gewest geeft een premie voor de installatie van hoogrendementsglas in bestaande wonigen met bouwaanvraag tot 31/12/2014. Vanaf 01 oktober 2022 is deze premie een onderdeel van ‘MijnVerbouwPremie’ 

De premie is afhankelijk van je inkomen. Zie onderstaande tabel: 

Hoogste inkomens Middelste inkomens Laagste inkomens
-Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 46.170 euro.
-Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 65.960 euro.
-Per persoon ten laste mag u 3.700 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 32.980 euro en ≤ 46.170 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
> 46.170 euro en ≤ 65.960 euro.
--Per persoon ten laste mag u 3.700 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen
- Alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 32.980 euro.
- Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel
zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen
≤ 46.170 euro.
- Per persoon ten laste mag u 3.700 euro aftrekken van uw inkomen om uw inkomenscategorie te bepalen

16 euro per m2 / max. 40% van uw factuur voor hoogrendementsglas

35% van uw factuur / tot 3850 euro premie 50% van uw factuur / tot 5500 euro

Er zijn verhoogde premies voor huishoudens met exclusief nachttarief en/of beschermde afnemers.  

Voor meer info kan u terecht op https://vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.  

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 zijn de "energiepremies" in het Waals Gewest omgevormd tot renovatiepremies . Als u van energiepremies wil genieten is voorafgaandelijk bezoek van een auditeur logement agrée vereist die ook een renovatierapport opmaakt. Er zijn premies voor de vervanging van raamschrijnwerk en beglazing in bestaande woningen (=min. 20 jaar). De premie varieert van 0,15€ per bespaarde kWh tot 0,90€ per bespaarde kwh afhankelijk van inkomen. De premie mag in elk geval nooit hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag. 

Vanaf 01 september 2022 is de premie voor vervanging van raamschrijnwerk en beglazing gewijzigd. Voortaan is het voorafgaandelijk bezoek van de auditeur logment niet meer vereist als de totaalfactuur per aanvraag max. 3.000 euro (ex BTW) bedraagt. Hierbij een premie-overzicht: 

 

inkomen > 97.000 euro

 

inkomen > 43.200,01 euro en ≤ 97.000 euro inkomen > 32.700,01 en ≤ 43.200 euro inkomen >23.000 euro en ≤ 32.700 euro inkomen ≤ 23.000 euro Plafond
isolerend raamschrijnwerk of beglazing 25 euro/m² 50 euro/m² 75 euro/m² 100 euro/m² 150 euro/m² max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be of via Info-Conseils Logement op het nummer 081/33.23.10.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt een premie aan voor het vervangen van bestaande raamkozijnen door  nieuwe met hoogrendementsglas in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens (=tussen de 37.600 euro en 75.100 euro/jaar). Hoogste premie voor lage inkomens (= kleiner dan 37.600 euro/jaar). Deze inkomenbedragen worden verhoogd in functie van leefijd van de leden van het gezin en aantal personen ten laste. Dit zijn de premiebedragen: 

  • Nieuwe ramen in hout: basispremie: 100euro/m² ; gemiddelde inkomens: 120euro/m² en lage inkomens 140euro/m²
  • Nieuwe ramen in PVC/metaal: basispremie: 40 euro/m²; gemiddelde inkomens: 50euro/m² en lage inkomens 55 euro/m²
  • Aanpassing bestaande ramen en plaatsing hoogrendementsglas: basispremie: 130euro/m² ; gemiddelde inkomens: 220euro/m² en lage inkomens 260euro/m² 

Voor meer informatie kan u terecht op https://renolution.brussels/nl. Ga ook na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.