Heating Avenue 2019

Op vrijdag 22 februari, de tweede professionele dag van Batibouw, organiseerde Informazout samen met gas.be en Cedicol ‘Heating Avenue’. Tijdens een voormiddag gevuld met infosessies, paneldiscussies en workshops werd dieper ingegaan op de toekomst van fossiele brandstoffen in een sector in volle evolutie. Efficiëntie en combinaties met hernieuwbare energie stonden daarbij centraal, maar er werd ook stilgestaan bij het potentieel van nieuwe vloeibare brandstoffen die aanzienlijk minder CO2 uitstoten.

Presentaties    Memorandum    Foto's

Presentaties en workshops

Via onderstaande links vindt u de presentatie van de plenaire sessie en de workshops van Heating Avenue

De rol van stookolieverwarming in de energietransitie.

Foto’s van het congres

Heating Avenue was een unieke gelegenheid om met collega's mee na te denken over de toekomst van de verwarmingssector. Een terugblik?  Of u hebt het congres gemist en bent benieuwd te weten wie er allemaal was?

Bekijk hier alle foto's