Mazout en het milieu

Waarom verwarming op mazout wél duurzaam kan zijn

Mazout heeft vaak af te rekenen met vooroordelen en die zijn behoorlijk hardnekkig. Zo wordt er weleens gefluisterd dat de stookoliereserves niet oneindig zijn, terwijl ze voortdurend aan de stijgende vraag kunnen voldoen. Verder draagt mazout het stigma niet goed te zijn voor het milieu. Nochtans is er de jongste tijd heel wat veranderd. Zo is het zwavelgehalte van mazout spectaculair gedaald en zijn nieuwe mazoutinstallaties veel energiezuiniger geworden. Bovendien zijn ze prima te combineren met hernieuwbare energie. Verwarming op mazout kan wel degelijk duurzaam zijn!

Mazout en het broeikaseffect: kiezen voor stookolie versterkt het broeikaseffect niet

In juni 2004 werd een studie bekend gemaakt van het onderzoeksbureau RDC Environment naar de broeikasimpact van de emissies van het verwarmen met stookolie of aardgas, van de winning tot en met de eindverbranding op basis van de toekomstige bevoorradingsbronnen in Rusland en het Midden-Oosten/Afrika. Daaruit bleek dat de vervanging van stookolieketels door aardgastoestellen vanaf 2005 in België niet zal leiden tot een vermindering van de emissie van broeikasgassen over 100 jaar. In 2012 werd een update van de studie uitgevoerd. De conclusies ervan zijn gelijklopend.

Maximaal rendement met condensatieketels

Geen logischer manier om uw verwarmingsbudget in de hand te houden en de uitstoot van verbrandingsgassen te beperken dan minder brandstof verbruiken. De laatste decennia heeft er dan ook een ware revolutie plaatsgevonden op het vlak van rendement. De zuinigste mazoutketels zijn condensatieketels, bij dit type ketels wordt een deel van de waterdamp afgekoeld tot condenswater, en wordt de warmte die vrijkomt via een warmtewisselaar gerecupereerd. 

Let op het energielabel

Energiezuinige stookolieketels zijn vandaag de norm. De mate waarin ze energie-efficiënt zijn, wordt aangeduid met een energielabel dat je vast ook kent van je ijskast of wasmachine. Kies je voor een ketel met een A-label, dan kun je tot 30% besparen op je verbruik! Let op: zo’n productlabel is niet hetzelfde als een pakketlabel. Dit laatste heeft betrekking op de combinatie met hernieuwbare energie en verbetert opnieuw de energie efficiëntie en de duurzaamheid van je verwarmingssysteem (de duurzaamheid van de volledige installatie kun je bijvoorbeeld verhogen door een buffervat te installeren). 

Optitank label: Maximale veiligheid

Met het Optitank label krijgt u naast een veilige en milieuvriendelijke opslag ook een lange levensduur. Dankzij de dubbele wand of inkuiping staat een Optitank voor een extra beschermde constructie. Om overvulling te voorkomen, is de tank voorzien van een elektronische overvulbeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de mazouttoevoer automatisch wordt afgesloten wanneer het reservoir bijna vol is. Een lekdetectiesysteem maakt de veiligheid optimaal: het kleinste lek, een niveaudaling of een drukverlies in het reservoir wordt onmiddellijk gesignaleerd. Als de tank onder toezicht van een MazoutExpert wordt geplaatst, krijgt u een Optitank certificaat en een kenplaat. Hierdoor bent u 10 jaar lang zeker van gratis herstelling of vervanging. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven tot 30 jaar lang extra dekkingen. Als dat geen garanties zijn…

Branders: Minimale uitstoot van gassen

Blauwe vlam, grijze vlam, Low Nox… Al deze technieken hebben één gemeenschappelijk doel: de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. CO en stof zijn zo goed als uitgesloten, en ook de uitstoot van stikstofoxiden wordt ingedijkt. Het resultaat: minder roet, minder onderhoud, en uw ketel behoudt zijn rendement.

Mazout en de zon: samen sterk

Geen milieuvriendelijkere energie dan die van de zon. En bovendien helemaal gratis. Ongeveer twee derden van de energie die nodig is voor uw sanitair warm water, kan de zon u zomaar leveren. Wat u nodig hebt is een zonnecollector. Deze vangt het zonlicht op, zet het om in warmte en geeft deze warmte af aan een vloeistof die door een warmtewisselaar stroomt. De warmtewisselaar geeft de warmte vervolgens af aan een zonneboiler. Wanneer de voorraad warm water is uitgeput, of op dagen met onvoldoende zonlicht, is mazout de ideale bijverwarming. De bijverwarming kan gebeuren in de zonneboiler -men spreekt dan van een duoboiler- of in een apart voorraadvat.