Wat is MazoutExpert?

MazoutExpert is een kwaliteitslabel voor ervaren verwarmingstechnici gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties op stookolie, gelanceerd in 2006 door Informazout. Een ernstig, eenvoudig en gratis concept dat een antwoord biedt op de vraag van enerzijds de consument die op zoek is naar een bekwame en ervaren verwarmingstechnicus voor zijn installatie en anderzijds ook op die van de verwarmingstechnicus die ondersteuning zoekt voor zijn werk vanuit de mazoutsector.

Voordelen van het label          MazoutExpert worden          Inschrijving

De mazoutsector beveelt zijn MazoutExperts aan

Welke service verwacht de consument wanneer hij een beroep doet op een verwarmingstechnicus? Eerst en vooral een installatie, herstelling of onderhoud die door een vakman wordt uitgevoerd. Een technicus die de evolutie van de verwarmingstechnieken en de bijbehorende wetgeving op de voet volgt en in de praktijk weet om te zetten. Met andere woorden: een MazoutExpert.

Informazout streeft ernaar om alle bekwame en professionele verwarmingstechnici te promoten en geeft de vaklui die dit wensen de kans om zich aan te sluiten bij het kwaliteitslabel MazoutExpert. Door beroep te doen op een verwarmingstechnicus met dit label, kan de consument rekenen op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en genieten van de vakbekwaamheid van een MazoutExpert!

Een label dat ondersteund wordt door een sterke en constante communicatie

Nationale promotie door Informazout

Informazout staat in voor de promotie van de MazoutExperts bij de consumenten en bij de vaklui. Vanaf 2006 worden er grote middelen ingezet: radiospots, advertenties in tijdschriften, brochures en een website die jaarlijks door meer dan 1 miljoen bezoekers wordt geraadpleegd en waarop de MazoutExperts de enige benadrukte en aanbevolen verwarmingstechnici zijn. Een handige zoekmotor gidst de consument naar de MazoutExpert in zijn buurt.

Gratis promotiemateriaal

De MazoutExperts krijgen ook een aantal communicatiemiddelen ter beschikking om hun zichtbaarheid bij de consumenten te verhogen: stickers voor het verkooppunt, de bestelwagens en briefwisseling, folders voor de consument, gebruik van het kwaliteitslabel op de facturen en website en een persoonlijke legitimatiekaart voor de verwarmingstechnici.

Service first!

De bedoeling van het kwaliteitslabel MazoutExpert is om consumenten in contact te brengen met vaklui die kwalitatief hoogstaand werk leveren. De MazoutExpert heeft zelf de mogelijkheid om een beroep te doen op een netwerk van technici die hem kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor een probleem waarin hij niet is gespecialiseerd. Wanneer de MazoutExpert ketel-brander bijvoorbeeld een probleem van tank vaststelt, dan kan hij ervoor zorgen dat dit wordt opgelost door één van zijn collega's die daar bekwaam voor is, zoals een MazoutExpert tanks, of omgekeerd. Dat is een kwestie van service naar de klant toe.

Waarom MazoutExpert worden?

De consument is voor zijn verwarmingsinstallatie op zoek naar een bekwame en ervaren verwarmingstechnicus. De verwarmingstechnicus, op zijn beurt, is op zoek naar ondersteuning vanuit de mazoutsector. Het MazoutExpert label komt tegemoet aan beide noden en is een ernstig, eenvoudig en gratis concept!

Voordelen voor de klant

 • makkelijk vinden van een verwarmingstechnicus die kwalitatief hoogstaand werk levert via de adressengids van Informazout
 • hij vindt specialisten die hem kunnen adviseren in verschillende verwarmingsoplossingen
 • verhoogd vertrouwen naar het bedrijf en de technici toe

Voordelen voor het bedrijf en de technici

 • grotere visibiliteit
 • promotie van het kwaliteitslabel MazoutExpert en aanwezigheid in de adressengids op www.informazout.be (meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar)
 • meer klanten
 • gratis promomateriaal (stickers, affiches,...)
 • geen bijkomende kosten

Hoe wordt u MazoutExpert?

Twee specialisaties

Er zijn 2 specialisaties mogelijk: MazoutExpert 'tanks' en MazoutExpert 'ketel-brander'. Hoe kan u het worden? 

Beperkte administratieve voorwaarden

Wie lid wil worden, moet aan twee voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het bedrijf - de vennootschap of de zelfstandige - een aanvraag indienen om toe te treden tot dit concept. Het bedrijf moet aan een aantal administratieve voorwaarden voldoen:

 • Een inschrijvingsnummer kunnen voorleggen in de kruispuntbank van ondernemingen en een bewijs van inschrijving als installateur centrale verwarming, onder meer. 
 • Voor de specialisatie 'ketel-brander': minimum 5 jaar ervaring kunnen voorleggen in het plaatsen of opleveren en/of het onderhoud/controle van ketel-branders.
 • Voor de specialisatie 'tanks': minimum 2 jaar ervaring kunnen voormeggen in in het plaatsen of opleveren en/of het onderhoud/controle van stookolietanks.
 • Zich engageren om kwaliteitsvolle hoogrendementsinstallaties (en voor tanks met de label Optitank) aan te bevelen. 
 • gedetailleerde prijsvoorstellen maken aan klanten én objectieve mazoutinformatie geven.

Kwalitatieve technici

Tot slot moet het bedrijf aantonen dat het over verwarmingstechnici beschikt die beantwoorden aan de criteria van MazoutExpert. Dit laatste gebeurt door het volgen van de bestaande wettelijke opleidingen in een erkend opleidingscentrum door de gewesten. Technici moeten ook de wettelijke erkenningen bezitten (Vlaams, Waals of Brussels gewest) of, bij gebrek daaraan, ervaring aantonen terzake die op het terrein door een onafhankelijk organisme zal worden gecontroleerd.

MazoutExpert inschrijving

Hoe vraag ik het label aan?

Het label MazoutExpert is voor u en uw bedrijf een belangrijke commerciële troef naar uw klanten toe. Daarnaast is het een erkenning voor uw expertise als vakman.

Wat moet u doen om uw firma als MazoutExpert te registreren?

Niet veel! Belangrijk is dat uw firma naast administratieve voorwaarden (inschrijving in de kruispuntbank) ook beschikt over gekwalificeerde technici. Wij eisen geen extra opleiding van uw vakmensen maar minimum de helft van uw ervaren ‘veld’-technici moeten een erkenning bezitten van technicus vloeibare brandstoffen of stookolietanktechnicus. Het uitgevoerde werk zal worden opgevolgd door middel van een nazicht door een onafhankelijk controleorganisme. Daarnaast volgen een MazoutExpert firma en haar technici steeds de deontologie van het label (zoals bvb. correct volgens de wetgeving en code van goede praktijk werk uitvoeren en juiste info verstrekken) en bieden de klant steeds een oplossing aan voor een eventueel probleem.

Download hier het inschrijvingsformulier en stuur het ons ingevuld samen met de nodige documenten per email op: mazoutexpert@informazout.be of op faxnummer 02/523.97.88

Reglement MazoutExpert

Meer info?

Contacteer ons Service Center op het nummer 02 558 52 20 of via mazoutexpert@informazout.be