Hoe wordt u MazoutExpert?

Twee specialisaties

Er zijn 2 specialisaties mogelijk: MazoutExpert 'tanks' en MazoutExpert 'ketel-brander'.

Wie lid wil worden, moet aan twee voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het bedrijf - de vennootschap of de zelfstandige - een aanvraag indienen om toe te treden tot dit concept.

Beperkte administratieve voorwaarden

Het bedrijf moet aan een aantal administratieve voorwaarden voldoen: o.a. geregistreerd aannemer zijn, of een bewijs van vestiging kunnen voorleggen, maar ook zich engageren om installaties met de labels Optimaz en Optitank (het nieuwe label dat voor mazoutreservoirs ontwikkeld wordt) aan te bevelen, gedetailleerde prijsafspraken maken met de klanten én hen objectieve mazoutinformatie geven.

Kwalitatieve technici

Tot slot moet het bedrijf aantonen dat het over verwarmingstechnici beschikt die beantwoorden aan de criteria van MazoutExpert. Dit laatste gebeurt door het volgen van de bestaande wettelijke opleidingen in een opleidingscentrum dat door MazoutExpert erkend wordt of, bij gebrek daaraan, door het aantonen van ervaring terzake die op het terrein door een onafhankelijk organisme zal worden gecontroleerd.

Erkende opleidingscentra

Het MazoutExpert label vereist geen bijkomende opleidingen maar zal selectief te werk gaan met betrekking tot de kwaliteit van de gevolgde wettelijke opleidingen.

En er kunnen nog andere centra bijkomen. Verwarmingstechnici die geen basis- of bijscholingsopleiding gevolgd hebben in een erkend centrum, kunnen dit 'inhalen' door hun knowhow aan te tonen door 5 verwezenlijkte projecten of werkzaamheden voor te leggen aan een erkenningscommissie. Alle MazoutExpert-kandidaten moeten daarnaast ook aantonen dat ze over voldoende ervaring beschikken: 5 jaar voor de MazoutExperts ketel-brander en 2 jaar voor de MazoutExperts tanks.

Meer info?

Contacteer ons Service Center op het nummer 02 558 52 20 of via mazoutexpert@informazout.be