Energiebeheer op school

Ga terug naar het overzicht

Nadat twee van de drie verwarmingsketels in panne gevallen waren, moest de Berlaymont-school in Waterloo haar stookolie-installatie voor verwarming en warmwaterproductie dringend vervangen. Met de nieuwe installatie kunnen ze binnenkort heel wat stookolie uitsparen. Efficiënt energiebeheer in de praktijk!

Programma voor energieoptimalisering

Om de energiefactuur omlaag te krijgen, lanceerde de directie van de school in Waterloo tien jaar geleden een uitgebreid programma voor energieoptimalisatie.

“We verbruikten toen 300.000 liter stookolie per jaar”, zegt Baudouin Malache, hoofd van de technische dienst van de school. “Intussen werden de daken en de gevels van alle gebouwen geïsoleerd en kregen alle ramen dubbel glas. Dankzij die investering is ons jaarlijks mazoutverbruik gezakt naar 140.000 liter. Maar dat is slechts een eerste stap.”

Een complex project

Het Centre scolaire de Berlaymont bestaat uit een lagere en een secundaire school en een internaat met 70 plaatsen. De gebouwen beslaan zo’n 10.000 m² en worden elke dag gebruikt door zowat 1600 kinderen en 400 volwassenen. De keuken dient dagelijks 1500 maaltijden op.

De verwarmingsketels zijn geconfigureerd om 1700 tot 1800 uur per jaar te werken.
Xavier Gendebien van installatiebedrijf La Chaleur & L’eau

Juiste dimensionering

Naast de krappe deadline vormde ook de dimensionering van de ketel een hele uitdaging. De oude installatie telde drie ketels van 750 kW. Die werden uiteindelijk vervangen door twee condenserende stookolieketels van 407 kW in cascadeopstelling.

“Zo’n daling in vermogen kan extreem of riskant lijken, maar sinds de opening van de school in de jaren 60 is er heel wat veranderd”, vertelt Xavier Gendebien, vennoot van “La Chaleur & L’eau”. Hij was verantwoordelijk voor het berekenen van de dimensionering en het opvolgen van de werken.

“In die tijd waren installaties overgedimensioneerd. Ook het gebruik is intussen veranderd en de gebouwen werden geïsoleerd.”

Minder verbruik dankzij regelsysteem

De indeling van de gebouwen heeft ook gevolgen voor het regelen van de installatie. In eenzelfde gang zijn er verschillen van 4 tot 5°C mogelijk tussen klassen met een andere ligging.

Een goede installatie alleen volstaat niet, je moet ze ook correct gebruiken.

Een grondige kennis van de gebouwen is essentieel om de installatie optimaal te kunnen regelen op basis van het gebruik.
Baudouin Malache, hoofd van de technische dienst van de school

Kies voor een boiler met warmtewisselaar

Om te vermijden dat elke leerkracht of leerling zomaar de temperatuur in de klassen kan wijzigen, koos de technicus voor wat hij ‘administratieve thermostatische kranen’ noemt. Dat zijn kranen die gek draaien en zo mensen de indruk geven dat ze de temperatuur kunnen verhogen, terwijl de kranen eigenlijk geblokkeerd en afgesteld zijn door de techniekers met een speciale schroevendraaier.

Volgende stap : een energieboekhouding

Elke maand meet de school het verbruik. In samenwerking met het Waalse onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling (ICEDD) wordt een energieaudit uitgevoerd. Het doel? Software voor energieboekhouding inschakelen.

In de eerste drie maanden is het verbruik al gedaald met 10%, rekening houdend met de graaddagen. Het hoofd van de technische dienst van de school is ervan overtuigd dat de verdere optimalisatie van de regeling (waar volop aan gewerkt wordt) een daling van 30% mogelijk maakt.

Baudouin Malache

Hoofd van de technische dienst van de school

Xavier Gendebien

Vennoot van installatiebedrijf La Chaleur & L’eau

Rudi Vogel

Zaakvoerder van installatiebedrijf La Chaleur & L’eau
Ga terug naar het overzicht